“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Stworzenie pierwszej w skali powiatu żywieckiego oferty z zakresu ENOTURYSTYKI

mająca na celu

“Wprowadzenie na regionalny rynek obsługi ruchu turystycznego, nowatorskiej, nieobecnej na nim dotychczas oferty z zakresu enoturystyki.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez budowę na terenie czynnej winnicy trzech nowych obiektów infrastruktury turystycznej – dwóch obiektów noclegowych i jednego obiektu rekreacyjnego – sauna”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.