Regulamin obiektu

Goście!

W trosce o bezpieczeństwo oraz porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin:

 1. Regulamin pobytu w domku wypoczynkowym określa obowiązki osób korzystających z wynajętego domku wypoczynkowego.
 2. Wynajem domku wypoczynkowego obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, liczbę do 7 osób, ale nie więcej niż wcześniej ustalono z właścicielem.
 3. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00. Opuszczenie pokoju w godzinach późniejszych, bądź chęć przyjazdu w godzinach wcześniejszych możliwe jest jedynie po uzgodnieniu z właścicielem.
 5. Należności związane z wynajęciem domku wypoczynkowego należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
 6. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w domku, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domek.
 8. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać właścicielowi domku. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 9. Na terenie domków obowiązuje cisza nocna w godzinach 23.00 – 6.00.
 10. Wychodząc należy sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.
 11. Wynajmujący domek wypoczynkowy odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu, obowiązkowo uiszczając depozyt w wysokości 200zł w dniu przyjazdu.
 12. W przypadku braku szkód depozyt zwracany jest ostatniego dnia pobytu.
 13. Wynajmujący domek wypoczynkowy, na czas pobytu, mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu.
 14. Właściciel wyraża zgodę na pobyt w domku wypoczynkowym małych zwierząt domowych, po wcześniejszym uzgodnieniu oraz uiszczeniu opłaty.
 15. W domku wypoczynkowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 16. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domków.
 17. Przekazanie i odbiór domku wypoczynkowego następuje w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.
 18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, właściciel domku może wypowiedzieć umowę najmu domku ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu poniesionych kosztów przez najmującego.
 19. Rodzice zobowiązują się do bezwzględnego nadzoru nad swoimi dziećmi. Za szkody wyrządzone przez podopiecznych odpowiadają wyłącznie opiekunowie.
 20. Nieakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu z winy korzystającego z usługi
 21. Cena ustalona telefonicznie nie podlega negocjacji po przyjeździe do domku.

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad.

Życzymy udanego pobytu